News

RESIM latest news

Sodelovanje na Akademiji trajnostne in krožne transformacije

Podjetje Resim d.o.o. je bilo uspešno vključeno v FAZO A – Sklop II Javnega razpisa Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški, trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025, v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost.

V sklopu programa Akademije trajnostne in krožne transformacije smo pripravili:

  • 5-letno trajnostno in krožno strategijo;
  • strateško oceno in analizo vseh negativnih vplivov na okolje, ljudi in skupnost;
  • transformacijo obstoječega oz. postavitev novega trajnostno in krožno naravnanega poslovnega modela;
  • idejno izvedbo projekta za uresničevanje trajnostne in krožne strateške poslovne strategije;
  • izvedbeni projekt.

Celotna vrednost projekta znaša 15.262,20 EUR, od tega se 15.262,20 EUR sofinancira iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost.

Naložbo sofinancira Evropska Unija – NextGeneration EU (www.noo.gov.si).

Trajanje projekta: september 2023 – januar 2024.

E-BUSINESS 2019-2022, OPERATION: Resim-Digitalization of the company

Within the Public tender for the establishment or upgrade of electronic commerce in SMEs in the period 2019-2022 “E-BUSINESS 2019-2022”, co-financed by the Republic of Slovenia (Ministry of Economic Development and Technology through the Public Agency of the Republic of Slovenia for Entrepreneurship, Internationalization, Foreign investments and technologies) and the European Union from the European Regional Development Fund,  company RESIM d.o.o. obtained grants in the amount of 29,750.00 € for the implementation of projects:

  • electronic exchange between partners;
  • websites for foreign markets;
  • product-sales video;
  • strengthening competencies – training;
  • digitization of appearances at fairs.

The purpose of the operation is to support entry into global value chains and new markets and increase international competitiveness by co-financing the eligible costs of setting up or upgrading e-commerce.

The investment is financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.

Notice

Website is in active development. Not all product will be displayed. We are sorry for any problems you may encounter.